To není celoživotní heslo náruživého konzumenta šumivých vín, neboli sektů, lidově řečeno „šampaňského“! To by mělo být ústřední heslo každého rozumného člověka, který dbá na svoje zdraví, důslednou a důkladnou regeneraci ztracených sil i rehabilitaci po různých úrazech a zdravotních problémech. Je to nejen prostředek následné péče člověka o sebe, ale rovněž nedílná součást prevence. Tyto úkoly se dají zajistit dnes již mnohem snáze než před desetiletími.

Demokraticky

Dnešní dělník již naštěstí není odkázán na péči podnikového výboru ROH a fondu kulturních a sociálních potřeb pracujících. Dnes i každý může svobodně veškeré léčebné procedury, lázně, masáže, rehabilitace a podobnou péči zaplatit sám a to kdykoliv a nemusí čekat, až dostane od zaměstnavatele zadarmo poukaz. Každý může využít možnosti koupě vířivky do vlastní domácnosti.