Novými metodami lze vyřešit dnes i situace, které se dříve jevily jako nepřekonatelné. Pokud kdysi došlo k havárii nějakého kanalizačního potrubí a jeho ucpání, které se nedalo odstranit pomocí tlakové vody, bylo zpravidla nutno provést výkop v místě předpokládaného problému a pak rozrušit potrubí a provést složitou opravu. Dnešní nejmodernější technologie umožňují mnohem šetrnější a jednodušší zákroky.

Snadno a rychle

Pokud dojde dnes k havárii potrubí odpadních vod, lze přesně lokalizovat problém pomocí samohybné minikamery. Ta přesně určí nejen místo, ale i druh problém. Tlakovou vodu mohou nahradit různé frézky, které rozruší například zborcenou stěnu potrubí. Pak se snadno tlakovou vodou místo pročistí. Oprava pak je možná i bezvýkopovou metodou, zasunutím speciálního rukávce, který se nafoukne a vytvrdí přímo v narušeném místě, aniž by se muselo kopat do země.