</div>
<p>Pokud stavíte vlastní domov zcela nově, je možné si pečlivým výběrem firem a dohledem nad prováděnými pracemi zabezpečit kvalitní provedení. Pokud je to možné u nového domu, jak je to u staršího stavení, které potřebuje rekonstrukci? Zde je to poněkud složitější. Souvisí s tím totiž nejen většinou odstranění starých rozvodů a s tím souvisící bourání, stavební úpravy, odstranění odpadu. To vše je mnohem náročnější, než dělat vše nové.</p>
<h2>
Větší pozornost při výběru firmy</h2>
<p>Při rekonstrukce je snad ještě mnohem důležitější si správně vybrat firmu. Nejideálnější je firma, která se již delší čas věnuje dotčené činnosti a má dostatek zkušeností. Ideální je, když vám tatáž firma vyřeší více úkolů současně. Například rekonstrukci kanalizace,                                                        <a href=vodovodní přípojky , rozvodů vody v domě, ale navíc ještě zajistí kompletní stavební a terénní úpravy s rekonstrukcí spojené.

Problém, zvaný rekonstrukce
4 (80%)1